som när döden först
             blir riktigt synlig
                           när någon betraktar den gåva
                                        den döde fick med sig graven

jag tror nog den liknar
             den ask av blanknött metall
                                    jag länge har vetat 
                                                    att jag medför

Inger Christensen